Højtryksspuling

Ultra-højtryksspuling af tanke, skibe og andre overflader

Når coating, membraner og maling fjernes ved brug af UHP minimeres det skadelige støv der forurener miljøet og er sundhedsskadeligt for de personer der udfører arbejdet. Tungmetaller såsom bly, zink og andre skadelige stoffer som bitumen klorparaffiner kan samles op i det lukkede vaccumsystem fra robotter, gulvmaskiner eller magnetcrawlere og dermed samles i beholdere for videre behandling og rensning inden kun det drænede slam sendes til deponi. Med andre ord så tilbyder vi en totalløsning der efterlader overfladen fuldstændig ren og ubeskadiget med minimum deponi og ingen miljømæssig belastning.

Fordele ved de-coating ved ultra-højtryksspuling:

  • Intet støv og forurening
  • Ingen deponi udover afspulet materiale
  • Overfladen efterlades ren og ubeskadiget
  • Spulevand renses for ex. tungmetaller og udledes til kloak
  • Mulighed for vandgenbrug
  • Overfladen er klar, ren og tør i én og samme arbejdsgang
  • Arbejdet kan udføres i alt slags vejr
  • Bemanding reduceres til et minimum
  • Optimering af tid og økonomi